Gastos en Campañas Publicitarias

2018

Euros Departamento
900,24 € URBANISMO
17.894,69 € CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS
7.519,99 € MEDIO AMBIENTE
12.220,06 € SERVIZOS SOCIAIS
269,83 € FOMENTO DO EMPREGO
4.679,51 € EDUCACIÓN
66.537,23 € CULTURA
3.642,43 € DEPORTES
53.938,60 € COMERCIO, TURISMO E PEMES
6.449,00 € ÓRGANOS DE GOBERNO
684,86 € SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL
735,68 € ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA
175.472,12 € TOTAL

Print  CSV  Excel  
TOTAL AREA   2017  IMPORTE
URBANISMO  774,40 €
CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS 1.845,25 €
MEDIO AMBIENTE 2.309,89 €
SERVIZOS SOCIAIS 12.164,40 €
FOMENTO DO EMPREGO 39,93 €
EDUCACIÓN 517,88 €
CULTURA 73.730,91 €
DEPORTES 3.625,16 €
COMERCIO, TURISMO E PEMES 41.492,14 €
ÓRGANOS DE GOBIERNO  7.490,50 €
SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL 1.355,20 €
ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA 870,50 €
TOTAL 146.216,16 €

Print  CSV  Excel  
Fecha de última actualización de esta sección: Venres 12 de Abril de 2019
Fecha de última actualización del portal: Venres 12 de Abril de 2019