avatar-masculino
  • Rank Concelleiro
  • Carga Concelleiro
  • Teléfono 647 126 712
  • AER
Corporación 2015 - 2019
 

Juan Roberto Darriba Ferradás
Salario bruto anual 5.184,00

Pertenece a las Comisiones:

  • Hacienda
  • Procesos Selectivos
  • Contratación
  • Servizos Privatizados
  • Educación
Fecha de última actualización de esta sección: Martes 14 de Xaneiro de 2020
Fecha de última actualización del portal: Martes 14 de Xaneiro de 2020