Consellos Sectorial

Consello da Muller

 • 1 representante de cada partido político con representación no Concello.
 • Os Colectivos de mulleres que hai en redondela ( 1 representante de cada colectivo que son
 • Representantes dos sindicatos UXT, CIG e CCOO ( 1 de cada)
 • Representante da Asociación de Empresarios de Redondela

Consello de Educación

 • Concelleira de Educación
 • 1 Representante da federación de AAVV
 • 6 Profesores de ensino público 1 de UXT, 3 DE CIG, 1 DE STEG E 1 DE CCOO
 • 1 Profesor de ensino privado
 • 6 representantes das ANPAS
 • 4 Representantes dos alumnos
 • 1 representante da asociación de empresarios
 • 5 representantes políticos con representación na corporación
 • 1 Representante dos directores dos Colexios públicos de Redondela
 • 1 Representante da administrativa educativa designada pola delegación da conselleria de educación 1 representante dos movementos de renovación pedagóxica de galicia.

Consejo de la Juventud

Fecha de última actualización de esta sección: Luns 1 de Abril de 2019
Fecha de última actualización del portal: Luns 1 de Abril de 2019