Indicadores Económicos 2017

 • [

  91,99

  Superávit por habitante

 • w

  361,41

  Ingresos fiscais per cápita

 • v

  579,45

  Gasto por habitante

 • ^

  56,14

  Investimento por habitante

 • ]

  294,48

  Endeudamento por habitante

 • \

  Débeda pública

 • [

  174,78

  Período de Recadación Media

Táboa de datos

ANO Nº Habitantes Gasto por habitante Inversión por habitante Ingreso por habitante Superávit (o Déficit) por habitante Autonomía fiscal Esfuerzo fiscal
2017 29.392 579,45 € 56,14 € 361,41 € (fiscales) 91,99 € 0,52 0,10
2016 29.563 575,96 € 55,81 € 611,62 € 34,65 € 0,51 317,58
2015 29.697 625,20 € 136,45 € 656,06 € 47,65 € 0,45 305,26
Fecha de última actualización de esta sección: Xoves 25 de Abril de 2019
Fecha de última actualización del portal: Xoves 25 de Abril de 2019