Ranking de Paro por Municipios

2013

Municipio AÑO Tasa de Paro Registrado Nº de parados registrados Población
1.Redondela 2013 21,63% 2.911 29.918
2.Nigrán 2013 22,06% 1.759 17.738
3.Baiona 2013 23,09% 1.272 12.035
4.Cangas 2013 27,02% 3.192 26.173
5.Mos 2013 25,72% 1.795 15.367
6.Gondomar 2013 27,04% 1.759 14.005
7.Moaña 2013 27,77% 2.410 19.309
8.Salceda de Caselas 2013 28,50% 1.151 8.887
9.Vigo 2013 25,82% 33.915 296.479
10.Soutomaior 2013 28,26% 911 7.302
11.Salvaterra do Miño 2013 29,02% 1.254 9.816
12.O Porriño 2013 29,23% 2.567 18.908
13.Fornelos do Monte 2013 31,22% 233 1.864
14.Pazos de borbén 2013 34,69% 462 3.113
ranking-paro-2013

2014

Municipio AÑO Tasa de Paro Registrado Nº de parados registrados Población
1.Redondela 2014 20,23% 2.694 29.909
2.Nigrán 2014 20,04% 1.580 17.715
3.Baiona 2014 20,65% 1.146 12.233
4.Cangas 2014 24,05% 2.843 26.567
5.Mos 2014 23,54% 1.620 15.324
6.Gondomar 2014 24,28% 1.568 14.051
7.Moaña 2014 25,19% 2.166 19.365
8.Salceda de Caselas 2014 26,55% 1.066 8.890
9.Vigo 2014 24,36% 31.530 294.997
10.Soutomaior 2014 26,77% 862 7.356
11.Salvaterra do Miño 2014 27,48% 1.149 9.626
12.O Porriño 2014 28,23% 2.424 18.508
13.Fornelos do Monte 2014 28,28% 201 1.784
14.Pazos de borbén 2014 34,36% 442 3.075
ranking-paro-2014

2015

Municipio AÑO Tasa de Paro Registrado Nº de parados registrados Población
1.Redondela 2015 18,51% 2.420 29.697
2.Nigrán 2015 18,80% 1.462 17.619
3.Baiona 2015 20,09% 1089 12.072
4.Cangas 2015 23,14% 2.718 26.520
5.Mos 2015 20,79% 1.414 15.305
6.Gondomar 2015 22,75% 1.454 14.056
7.Moaña 2015 22,69% 1.946 19.492
8.Salceda de Caselas 2015 24,44% 973 8.873
9.Vigo 2015 22,39% 28.626 294.098
10.Soutomaior 2015 25,16% 798 7.317
11.Salvaterra do Miño 2015 25,67% 1061 9.619
12.O Porriño 2015 21,34% 1.844 19.567
13.Fornelos do Monte 2015 28,50% 203 1.794
14.Pazos de borbén 2015 32,60% 411 3.067
ranking-paro-2015

2016

Municipio AÑO Tasa de Paro Registrado Nº de parados registrados Población
1.Redondela 2016 17,38% 2.265 29.563
2.Nigrán 2016 18,28% 1.417 17.593
3.Baiona 2016 18,91% 1022 12.119
4.Cangas 2016 20,09% 2.352 26.584
5.Mos 2016 19,35% 1.312 15.240
6.Gondomar 2016 21,22% 1.352 14.192
7.Moaña 2016 20,83% 1.781 19.458
8.Salceda de Caselas 2016 21,59% 857 8.914
9.Vigo 2016 20,51% 26.145 292.817
10.Soutomaior 2016 22,87% 723 7.251
11.Salvaterra do Miño 2016 22,86 942 9.566
12.O Porriño 2016 21,34% 1.844 19.567
13.Fornelos do Monte 2016 27,18% 193 1.748
14.Pazos de borbén 2016 29,20% 367 3.004
ranking-paro-2016

2017

Municipio ano Tasa de Paro Registrado Nº de parados registrados Población
1 Redondela 2017 14,57% 1.903 29.563
2 Nirán 2017 15,46% 1.417 17.593
3 Mos 2017 15,93% 1.089 15.240
4 Baiona 2017 16,80% 915 12.119
5 O Porriño 2017 17,94% 1.618 19.567
6 Cangas 2017 17,92% 2.129 26.584
7 Vigo 2017 18,57% 23.688 292.817
8 Moaña 2017 17,76% 1.527 19.458
9 Gondomar 2017 17,74% 1.146 14.192
10 Salceda de Caselas 2017 16,74% 676 8.914
11 Soutomaior 2017 20,37% 643 7.251
12 Salvaterra do Miño 2017 20,63% 854 9.566
13 Fornelos do Monte 2017 25,00% 173 1.748
14 Pazos de Borbén 2017 26,94% 335 3.004
ranking-paro-2016

2018

Municipio Año Tasa de Paro Registrado Nº de parados registrados Población
Nigrán 2018 12,37% 983 17.622
Baiona 2018 12,37% 686 12.169
Redondela 2018 13,82% 1.788 29.194
Mos 2018 14,98% 1.033 15.132
Cangas 2018 14,98% 1.797 26.490
Gondomar 2018 15,13% 994 14.233
Moaña 2018 15,31% 1.340 19.439
O Porriño 2018 16,04% 1.473 19.600
Salceda de Caselas 2018 16,06% 666 9.017
Vigo 2018 17,16% 22.213 292.986
Soutomaior 2018 17,76% 567 7.242
Fornelos do Monte 2018 19,14% 130 1.694
Salvaterra do Miño 2018 19,28% 815 9.657
Pazos de Borbén 2018 20,80% 260 2.991
ranking-paro-2018

2019

Municipio AÑO Tasa de Paro Registrado Nº de parados registrados Población
Redondela 2011 21,03% 2.919 30.006
Redondela 2012 22,55% 3.081 30.015
Redondela 2013 21,63% 2.911 29.918
Redondela 2014 20,23% 2.694 29.909
Redondela 2015 18,51% 2.420 29.697
Redondela 2016 17,38% 2.265 29.563
Redondela 2017 14,57% 1.903 29.563
Redondela 2018 13,82% 1.788 29.194
Redondela 2019 13,59% 1.790 29.194
ranking-paro-2011-2019
Fecha de última actualización de esta sección: viernes 26 de abril de 2019
Fecha de última actualización del portal: viernes 26 de abril de 2019